مطمئن ترین روش حمل بار مبتنی بر تکنولوژی

چـرا از مدیربار اسـتفاده کنید؟

Go to استـفاده آسـان

استـفاده آسـان

تنها در چند مرحله ساده، در هر ساعت از شبانه روز و هر جایی از سراسر مشهد، سفارش خود را ثبت و پیگیری کنید.

Go to امـکان رصد بـار

امـکان رصد بـار

موقعیت ماهواره ای بار بین شهری خود را از لحظه بارگیری تا تخلیه بار به صورت آنلاین، روی نقشه رصد کنید. * به زودی در اپلیکیشن

Go to قـیمت منـاسب

قـیمت منـاسب

بارزترین خصوصیت مدیربار علاوه بر حمل مطمئن بار شما ، قیمت منصفانه است. با مدیربار ، مدیریت بارتان ساده و آسان است.

با دانلود اپلیکیشن مدیربار، براحتی بار خود را مدیریت کنید.

مدیربار چگـونـه کـار می‌کنـد؟

با دانلود اپلیکیشن مدیربار، براحتی بار خود را مدیریت کنید.

جدیدترین مطالب