انواع ماشین سنگین در ایران

انواع ماشین سنگین در ایران

این صفحه جهت اطلاع رسانی است. لطفا برای خرید ماشین سنگین با ما تماس نگیرید. ما بنگاه ماشین نیستیم. تنها شرکت باربری هستیم و حمل بار با ماشین سنگین انجام می‌دهیم. برای قیمت ماشین سنگین با شهرک کامیون داران مشهد تماس حاصل فرمایید.
انواع ماشین سنگین در ایران

ماشین سنگین در ایران به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می‌شود.  تریلی‌ها که همان کشنده هم هستند ماشین‌هایی هستند که به یک تریلر متصل شده و آن را می‌کشند. کامیون‌ها هم دارای اتاق هستند این اتاق می‌تواند باری باشد یا کمپرسی. به کامیون‌های کوچک کامیونت گفته می‌شود. در جدول زیر انواع ماشین سنگین موجود در بازار ایران آمده است.

انواع ماشین سنگین در ایران

انواع ماشین سنگین در ایرانانواع ماشین سنگین در ایران

1- تریلی‌ها 

۲- کامیون‌ها

انواع ماشین سنگین در ایران

جدول انواع ماشین سنگین در ایران

نوع برند مدل توضیحات
کامیونت ایسوزو NKR77  ۵.۲ تن
کامیونت ایسوزو NPR75K  ۶ تن
کامیونت ایسوزو NPR75M  ۸ تن
کامیونت آمیکو M5.2  ۵.۲ تن
کامیونت آمیکو EM6  ۶ تن
کامیونت الوند FOTON ۶ تن
کامیونت کاویان K106C  ۶ تن
کامیونت هیوندای HD65  ۵.۵ تن
کامیون اسکانیا P360 جفت – باری
کامیون البرز  R270 تک –  باری
کامیون ایسوزو FVR تک محور ۴×۲ باری – ۱۸TON
کامیون ایویکو یوروکارگو تک محور ۴×۲ باری
کامیون آذهایتکس باری- ۱۸ Ton
کامیون بنز ۱۹۲۴ تک‌محور باری
کامیون بنز ۱۹۲۴ تک‌محور کمپرسی
کامیون بنز ۱۹۲۴ تک‌محور ۴×۲ با اتاق بار
کامیون بنز ۲۶۲۴ جفت – باری
کامیون بنز ۲۶۲۴ جفت محور ۶×۴ باری
کامیون بنز  ۱۹۲۴ باری تک محور
کامیون دانگ فنگ R270 تک‌محور باری ۴×۲
کامیون ولوو FM340 باری
کشنده اسکانیا G400 جفت محور ۶×۴
کشنده اسکانیا G400
کشنده اسکانیا G410 گیربکس اتوماتیک
کشنده اسکانیا G410
کشنده اسکانیا G440 جفت محور ۶×۴
کشنده اسکانیا R560 جفت ۶×۴
کمپرسی البرز D375
کشنده البرز T375  تک تیپ۳
کشنده البرز T375  جفت تیپ ۳
کشنده ایران خودرو دیزل دنیز جفت ۶×۴
کشنده ایسوزو  ۲۶ تن
کشنده ایویکو استرالیس گیربکس اتوماتیک
کشنده ایویکو  یورو کارگو
کشنده آمیکو M1929T تک‌ محور ۴×۲
کشنده آمیکو تک محور
کشنده آمیکو تک محور
کشنده داف XF 105 سقف بلند
کشنده دانگ فنگ T375 تک محور ۴×۲
کشنده دانگ فنگ T375 جفت محور ۶×۴
کشنده رنو Premium 460 سقف بلند
کشنده رنو Premium 460  پریمیوم ۴۶۰
کشنده سایپا دیزل ۴۲۰ KT تک‌محور ۴×۲
کشنده سایپا دیزل ۴۲۰ KT جفت ۶×۴
کشنده سایپا دیزل البرز تک محور ۴×۲- تیپ ۲
کشنده سایپا دیزل البرز جفت – تیپ ۳
کشنده سی اند سی ۴۸۰  ۴۸۰ تک اتوماتیک
کشنده سی‌اند سی ۴۶۰ گیربکس ZF
کشنده سی‌اند سی ۴۸۰ سقف بلند اتوماتیک
کشنده فاو ۴۲۰  ۴۲۰ تک
کشنده فاو ۴۲۰  ۴۲۰ جفت
کشنده فاو J6  J۶ تک محور
کشنده فراز ۳۸۰ ۳۸۰
کشنده فوتون ۴۲۰ جفت ۶×۴
کشنده فوتون
کشنده کاوه KT420  KT420 جفت
کشنده کاوه KT420  KT420 تک
کشنده ماز ۴۴۰ تک‌ محور ۴×۲
کشنده ماز ۴۴۰ جفت محور ۶×۴
کشنده مازبنز ۴۴۰  تک ۴۴۰
کشنده مازبنز ۴۴۰  جفت ۴۴۰
کشنده ولوو  FH500
کشنده ولوو FH 460 جفت ۶×۴
کشنده ولوو FH 500 گیربکس ۱۶ سرعته
کشنده ولوو FH460  FH۴۶۰ دنده ­ای
کمپرسی ایران خودرو دیزل LK1924 جفت ۶×۴
کمپرسی ایسوزو ۱۸TON جفت محور ۶×۴ باری
کمپرسی ایویکو ۳۸۰ ۳۸۰
کمپرسی آمیکو ۱۹۳۱  تک ۱۹۳۱
کمپرسی آمیکو ۲۶۳۱  جفت ۲۶۳۱
کمپرسی بنز ۱۹۲۴
کمپرسی بنز ۲۶۲۴ جفت محور ۶×۴
کمپرسی بنز ۲۶۲۴
کمپرسی بنز ۲۶۲۴  ۲۶۲۴ جفت محور
کمپرسی دانگ فنگ KD420 تک‌محور ۴×۲
کمپرسی سایپا دیزل ۴۲۰ KD جفت محور ۶×۴
کمپرسی کاوه KD420  جفت محور KD۴۲۰
کمپرسی مازبنز ۴۱۰ ۴۱۰
تریلر ماموت SAF/BPW چادری ساده، سه محور
تریلر ماموت SAF/BPW چادری کشویی، سه محور
تریلر ماموت BPW کفی، سه محور
تریلر ماموت BPW تیغه، سه محور
تریلر ماموت BPW یخچالی، سه محور
تریلر ماموت BPW کمپرسی، سه محور
تریلر ماموت FOX کمپرسی، سه محور

 

شرکت های تولید کننده ماشین سنگین در ایران

در ایران چند شرکت وجود دارد که به تولید، مونتاژ یا واردات خودروی ماشین سنگین مبادرت دارند. از جمله‌ این شرکت‌ها می‌توان به ایران خودرو دیزل، ساپیا دیزل، بهمن دیزل،ماموت، سیبا موتور، زامیاد، آمیکو، آریا دیزل، کاریزان خودرو می‌توان اشاره کرد. (منبع سایت شهرک کامیوندارن مشهد)

انواع ماشین سنگین در ایران

محصولات ایران خودرو دیزل

تصویر نوع خودرو توضیحات
انواع ماشین سنگین در ایران L 1924 (4*2) کامیون ۱۹۲۴ باری تک ( یورو ۳  )
انواع ماشین سنگین در ایران LK 1924 (4*2) کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی تک ( یورو ۳  )
انواع ماشین سنگین در ایران L 2624 (6*4) کامیون ۲۶۲۴ باری جفت ( یورو ۳  )

” کامیون ​زیر مایلر باری “

انواع ماشین سنگین در ایران LK 2624 (6*4) کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی جفت ( یورو ۳  )

” کامیون زیر مایلر کمپرسی “

انواع ماشین سنگین در ایران  (۲*۴) آریا LK کامیون کمپرسی آریا تک محور ( یورو ۳  )
انواع ماشین سنگین در ایران  (۴*۶) آریا LK کامیون کمپرسی آریا جفت محور ( یورو ۳  )
انواع ماشین سنگین در ایران (۴*۶) فراز ۳۲۳۸ کامیون کشنده فراز جفت محور
انواع ماشین سنگین در ایران (۴*۶) سهند ۳۸۰ کامیون کمپرسی سهند جفت محور
(۲*۴) آریا L کامیون آریا تک محور باری
(۴*۶) آریا L کامیون آریا جفت محور باری
Axor 1843 (4*2) کامیون کشنده آکسور تک محور

انواع ماشین سنگین در ایران

محصولات شرکت ساپیا دیزل

تصویر نوع خودرو توضیحات
انواع ماشین سنگین در ایران T 375 (6*4) کامیون دانگ فنگ کشنده جفت محور

” تیپ ۳  گیربوکس ZF “

انواع ماشین سنگین در ایران T 375 (4*2) کامیون دانگ فنگ کشنده تک محور

” تیپ ۳  گیربوکس ZF “

انواع ماشین سنگین در ایران T 375 (6*4) کامیون دانگ فنگ کشنده جفت محور

” تیپ ۲ “

انواع ماشین سنگین در ایران T 375 (4*2) کامیون دانگ فنگ کشنده تک محور

” تیپ ۲ “

انواع ماشین سنگین در ایران KT 420 (6*4) کامیون کاوه کشنده جفت محور
انواع ماشین سنگین در ایران KT 420 (4*2) کامیون کاوه کشنده تک محور
انواع ماشین سنگین در ایران R 270 (4*2) کامیون دانگ فنگ تک محور باری
انواع ماشین سنگین در ایران KD 420 (6*4) کامیون کاوه جفت محور کمپرسی
انواع ماشین سنگین در ایران D 375 (6*4) کامیون دانگ فنگ جفت محور کمپرسی
انواع ماشین سنگین در ایران D 270 (4*2) کامیون دانگ فنگ تک محور کمپرسی
انواع ماشین سنگین در ایران AUMARK 5.4 TON کامیونت فوتون ۵.۴ تن باری
انواع ماشین سنگین در ایران AUMARK 6.5 TON کامیونت فوتون ۶.۵ تن باری
انواع ماشین سنگین در ایران AUMARK 6.5 TON کامیونت فوتون ۶.۵ تن باری

” خوابدار “

انواع ماشین سنگین در ایران AUMARK 8.5 TON کامیونت فوتون ۸.۵ تن باری

” خوابدار “

انواع ماشین سنگین در ایران

محصولات بهمن دیزل

تصویر نوع خودرو توضیحات
انواع ماشین سنگین در ایران FVR (4*2) کامیون ایسوزو ۱۸ تن
انواع ماشین سنگین در ایران NQR 70 PL (4*2) کامیون ایسوزو ۸ تن
انواع ماشین سنگین در ایران NKR 55 (4*2) کامیونت ایسوزو ۵ تن
انواع ماشین سنگین در ایران NPR 75 K (4*2) کامیونت ایسوزو ۶ تن
انواع ماشین سنگین در ایران NPR 75 M (4*2) کامیون ایسوزو ۸ تن
انواع ماشین سنگین در ایران Maxus V 80 مینی بوس مکسوس

انواع ماشین سنگین در ایران

محصولات شرکت آریا دیزل

تصویر نوع خودرو توضیحات
انواع ماشین سنگین در ایران C & C (4*2) کامیون کشنده سی اند سی تک محور

” ۴۸۰ تک اتوماتیک + گیربوکس ZF   “

 

محصولات شرکت آمیکو

تصویر نوع خودرو توضیحات
انواع ماشین سنگین در ایران EM6 کامیونت ۶ تن
انواع ماشین سنگین در ایران M5.2 کامیونت ۵.۲ تن
انواع ماشین سنگین در ایران M1929C (4*2) تک باری
انواع ماشین سنگین در ایران M1929D (4*2) تک کمپرسی
انواع ماشین سنگین در ایران M1929T (4*2) کشنده تک
انواع ماشین سنگین در ایران M2631 (6*4) آتش نشانی چند منظوره
انواع ماشین سنگین در ایران M2631C (6*2) جفت باری بالاگیر
انواع ماشین سنگین در ایران M2631D (6*4) جفت کمپرسی
انواع ماشین سنگین در ایران M2640T (4*2) تک کشنده
انواع ماشین سنگین در ایران M3840C (8*4) 12 چرخ تانکر
انواع ماشین سنگین در ایران M3840D (8*4) 12 چرخ کمیکسر

انواع ماشین سنگین در ایران

محصولات شرکت سیبا موتور

تصویر نوع خودرو توضیحات
انواع ماشین سنگین در ایران J6 – CA3250 (۶*۴) کامیون فاو کمپرسی جفت محور
انواع ماشین سنگین در ایران J6 – CA4180 (۴*۲) کامیون فاو کشنده تک محور
انواع ماشین سنگین در ایران J6 – CA4250 (۶*۴) کامیون فاو کشنده جفت محور

 

بازار سنگین وزن‌های ایران مدت‌ها بود که سوت و کور بود و کمپانی‌های اروپایی به سختی در ایران فعالیت کرده و عملا قافیه را به کمپانی‌های نوپا و گمنام شرقی باخته بودند. یکی از کمپانی‌های مذکور؛ ولوو تراکس بود که مدت‌ها پیش و قبل از انعقاد برجام در سایپا دیزل جای خود را پیدا کرده بود و به شکل محدود اقدام به تولید و مونتاژ چند کشنده متوسط و کوچک می‌کرد.

بازار خرید و فروش کامیون، کِشنده، تریلی، کمپرسی و به عبارتی دیگر خودروهای سنگین همیشه بازاری داغ و پرهیاهو بوده است. شاید این هیجان برای مشتریان عادی و عامه‌ی مردم چندان ملموس نباشد ولی راننده‌های تجاری و شرکت‌های حمل‌ونقل به‌طرزی حیاتی به این خودروها نیاز دارند. فارغ از مسائل فنی و تفاوت‌های ساختاری بین یک کامیون و یک خودروی سواری، خرید آنها از روالی مشابه پیروی می‌کند. در این مقاله با راهنمای خرید خودروهای سنگین، آخرین قیمت انواع کامیون و کشنده و همچنین قوی‌ترین کشنده بازار ایران یعنی اسکانیا R560 آشنا می‌شوید.

 

کامیون چیست ؟

کامیون نام عمومی وسایل نقلیه باری است. در کشور ما ایران معمولا وقتی صحبت از کامیون میشود چیزی مشابه تصویر زیر در ذهن همه نقش میبندد. اما ما در این مقاله قصد داریم به صورت کامل و دقیق شما را انواع کامیون ها و وسایل باری آشنا کنیم.
تعریفی که ویکی پدیا از کامیون ارائه کرده به این شکل است : کامیون (به فرانسوی: Camion) (به انگلیسی: Truck یا Lorry)، یکی از وسایل نقلیه موتوری باری است که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسته به کشنده متصل است. از کامیون بیش‌تر برای ترابری کالا و مواد سنگین استفاده می‌شود و به‌عنوان ماشین آتش‌نشانی نیز از آن استفاده می‌شود. کامیون‌ها ظرفیت حمل ۶ تن بار یا بیش‌تر را دارند.

اما در تعریف تخصصی به وسیله نقلیه موتوری که برای حمل و نقل زمینی بارهای سنگین استفاده میشود کامیون می گویند. کامیون ها دارای انواع مختلفی هستند که بسته به نوع اتصال بارکش , ظرفیت حجمی ,  ظرفیت وزنی بار در دسته بندی های متفاوت جای می گیرند. کمترین ظرفیت وزنی که کامیونت ها حمل می کنند ۳ تن است و این مقدار برای کامیون ها ۶ تن می باشد. که در ادامه به صورت دقیق تر و با جزئیات بیشتر به این مورد میپردازیم.

 

کامیون ها (trucks) ها و یا کشنده ها

جزو ماشین الات سنگینی هستند که عمده کار آنها جابجایی و حمل بارهای سنگین می باشد. کامیون ها بر اساس قدرت، حجم میزان بار حمل شده، نوع چرخ، روش تخلیه و … تقسیم بندی می شوند

کامیون‌ها دارای انواع گوناگونی هستند که برای رانندگی با آن‌ها نیز به گواهینامه‌های بالای بیست تن نیاز است. چندین سال از ورود اولین کامیون به بازار ایران می‌گذرد و امروزه شرکت‌های مختلفی مشغول تولید این ماشین‌های جاده‌ای هستند. کامیونت یا خاور که عمدتا تا ۷ الی ۸ تن کشش بار دارند، برای استفاده‌‌های مختلفی از قبیل:

حمل اثاث منزل
حمل یخچال
سنگ و آوار ساختمان‌ها

 

انواع ماشین های سنگین در ایران

انواع ماشین های باربری و انواع کامیون
همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد ما در این مطلب می خواهیم انواع کامیون و سایر ماشین های باربری را به شما معرفی کنیم.

روش دسته بندی انواع ماشین سنگین
برای دسته بندی انواع ماشین‌های سنگین معیارهای زیادی وجود دارد که می‌شود برطبق این فاکتورها دسته بندی انواع کامیون کمپرسی را انجام داد. یکی از این طبقه‌بندی‌های مهم عبارت است از:

از لحاظ تراکتور و مخزن: تمام تریلر، نیمه تریلر و شاسی یکپارچه
از لحاظ الگوهای تخلیه بار: تخلیه از زیر، تخلیه از عقب، تخلیه از جلو، تخلیه از پهلو
از لحاظ بهره‌برداری از شبکه راه‌ها: خارج جاده‌ای، جاده‌ای
از لحاظ نوع چرخ‌ها: چرخ زنجیری، چرخ لاستیکی
از لحاظ ظرفیت انواع کامیون‌ها: ظرفیت حجمی (به مترمکعب)، خط تراز آب، ظرفیت وزنی (به تن)، ظرفیت کوت شده (انباشت شده)
انواع کامیون در ایران شامل انواع کامیون کمپرسی و همین طور انواع مختلفی از کامیون‌های باری مخزنی می‌شود که هر یک با توجه به معیارهای گفته شده کارکرد متنوعی دارند که در ادامه به توصیف هر کدام از این عناوین می‌پردازیم. همان طور که در ابتدای مطلب گفته شد ما در این مطلب می‌خواهیم انواع کامیون و سایر ماشین‌های باربری را به شما معرفی کنیم.

انواع ماشین سنگین در ایران تریلی ظرفیت کامیون ها بوژی مسقف باربری مشهد تولید، مونتاژ یا واردات خودرو کشنده کمپرسی اروپایی محور کشنده فاو

 

دسته بندی انواع کامیون
برای دسته بندی کامیون ها وارد زیادی وجود دارند که می توان بر اساس آنها دسته بندی را انجام داد. در این اینجا یکی از این دسته بندی ها را مشاهده میکنید:

از نظر اتصال مخزن و تراکتور: شاسی یکپارچه، نیمه تریلر، تمام تریلر.
از نظر روش تخلیه خاک: تخلیه از عقب، تخلیه از زیر، تخلیه از پهلو، تخلیه از جلو.
از نظر قابلیت استفاده از شبکه راه ها:جاده ای، خارج جاده ای.
از نظر نوع چرخ ها: چرخ لاستیکی، چرخ زنجیری.
ظرفیت کامیون ها: ظرفیت وزنی (تن)، ظرفیت حجمی (مترمکعب)، خط تراز آب، کوت شده (انباشته).

 

وانت نیسان :
وانت نیسان به صورت معمول به وانت های با ظرفیت بیشتر گفته می شود .این وسلیه باربری که توانایی حمل بار تا ۲ تن را دارد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است همه وانت های با شاسی قوی مانند زامیاد هم در این دسته بندی قرار میگیرند.

 

ون باربری

وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از ۳٫۵ تن تا کمتر از ۵ تن است. دارای یک اتاق راننده و یک اتاق بار با دو محفظه جداگانه است که بر روی یک شاسی بنا شده است. مجموعه وزن کابین و ظرفیت حمل بار هم از ۳.۵ تن تا ۵ تن متغیر است و مخصوص حمل بار است. این مدل‌ها دارای ظرفیت کمتر از ۵ تن هستند و اتاق بار آن‌ها و قسمت راننده بر روی یک شاسی یک تیکه سوار شده است. وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از ۳٫۵ تن تا کمتر از ۵ تن است.

 

خاور یا کامیونت :

کامیون‌های کوچک باری که اغلب برای بارهایی به میانگین وزن ۳ تا ۶ تن در صنعت حمل و نقل و بارنامه سراسری استفاده می‌شوند. خاورها دارای انواع بسیار گوناگونی هستند که شامل کامیون‌های باری مخزنی، هیوندا، مسقف و روباز، ایسوزو، ۹۱۱ و.. اشاره داشت. این دسته از کامیونت‌ها اغلب نیازمند گواهینامه پایه دو هستند.

یک وسیله نقلیه باری که در ایران با نام خاور معروف است که درواقع به آن لوری گفته می‌شود، لوری یک نوع ون باری است که قسمت بار و اتاق راننده به‌صورت دو تیکه بر یک شاسی سوار است و ظرفیت آن حداکثر به شش تن می‌رسد.

ماشین های باری که دارای بارهایی با وزن  ۳ تن تا حداکثر ۶ تن را حمل می کنند. خاورها دارای انواع مختلفی هستند که از جمله آنها می توان به  انواع کامیونت ، هیواندا ، ۹۱۱ ، مسقف و روباز اشاره کرد. برای اطلاعات کامل در مورد انواع خاور می توانید به این مطلب مراجعه کنید. جالب است بدانید که اصطلاح خاور بر گرفته شده از نام اولین تولیدکننده‌های کامیون در کشور ایران است که متعلق به گروه صنعتی خاور و یا همان شرکت ایران خودرو دیزل است که محصولاتشان نیز به همین نام معروف شد.

برای اطلاعات کامل در مورد انواع خاور می توانید به این مطلب مراجعه کنید. این دسته از خودروهای سنگین عموماً نیاز به گواهینامه رانندگی بالای پایه دوم دارند

 

کامیونت:
این مدل خودروها دو دسته هستند که ظرفیت آن‌ها نسبت به تریلی کمتر است و نیاز به گواهینامه بالای پایه ۲ دارند.

 

لوری

وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از ۵ تن تا کمتر از ۶ تن است. اتاق بار و اتاق راننده به صورت دو محفظه جداگانه بر روی یک شاسی سوار است و در کل وزنی برابر با ظرفیت حمل بار ۵ تا ۶ تنی دارد که یک نوع وسیله نقلیه موتوری به حساب می‌آید. وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از ۵ تن تا کمتر از ۶ تن است.

 

کامیون تک  محور و جفت محور

کامیون‌ها از نظر سیستم انتقال قدرت به دو نوع تک و جفت‌محور تقسیم می‌شوند. مدل تک که اغلب آن را با عبارت ۴×۲ نشان می‌دهند درست مانند خودروهای تک دیفرانسیل است؛ یعنی شامل دو اکسل و یک محور متحرک است. مدل دیگر کامیون‌های جفت هستند که آنها را به فرم ۶×۴ نشان می‌دهند. این کامیون‌ها اشاره به مدل‌هایی دارند که سه اکسل دارند که دوتای آن شامل محور متحرک می‌شوند. در واقع عدد ابتدایی تعداد چرخ‌های متصل به زمین و عدد دیگر تعداد چرخ‌های متصل به دیفرانسیل را نشان می‌دهد. نمونه‌های معدود و محدودی هم به صورت ۸×۶ موجود هستند که از هشت چرخ آنها شش چرخ درگیر است

 

کامیون تک محور

این کامیون‌ها در بخش انتهای خود تنها یک محور دارند. آن‌ها توانایی حمل بار تا ظرفیت ۱۰ تن را هم دارا هستند. نام‌های دیگر کامیون تک محور عبارت است از کامیون ۶ چرخ، کامیون تک، کامیون ۱۰ تنی. طول اتاق کامیون تک هم عبارت است از ۵.۷ متر تا ۶ متر.

کامیون تک محور :
کامیون هایی در قسمت انتهایی دارای یک محور هستند را اصطلاحاً کامیون تک می نامند که این نوع کامیون توانایی حمل بار تا ظرفیت ۱۰ تن را دارد. از دیگر نام های این نوع کامیون می توان به کامیون ۱۰ تن ، کامیون ۶ چرخ و کامیون تک اشاره کرد. طول اتاق کامیون تک معمولا بین ۵.۷ متر الی ۶ متر است.

کامیون تک محور :
کامیون هایی در قسمت انتهایی دارای یک محور هستند را اصطلاحاً کامیون تک می نامند که این نوع کامیون توانایی حمل بار تا ظرفیت ۱۰ تن را دارد. از دیگر نام های این نوع کامیون می توان به کامیون ۱۰ تن ، کامیون ۶ چرخ و کامیون تک اشاره کرد. طول اتاق کامیون تک معمولا بین ۵.۷ متر الی ۶ متر است.

 

کامیون جفت محور

در قسمت انتهایی خود دارای دو محورند که به کامیون جفت هم شهرت دارند. ظرفیت حمل بار این کامیون‌ها تا ۱۵ تن هم به حساب می‌آید. طول فضای بار اغلب حدود ۷ متر است و نام‌های دیگر این کامیون عبارت است از کامیون ۱۰ چرخ، کامیون جفت، کامیون ۱۵ تنی.

کامیون جفت محور :
کامیون هایی که در قسمت عقب خود دارای دو محور هستند را  اصطلاحا کامیون جفت می نامند. کامیون جفت محور می توانند تا ظرفیت  ۱۵ تن بار را حمل کنند و طول فضای باری کامیون جفت معمولا در حدود ۷ متر می باشد. کامیون جفت، کامیون ۱۰ چرخ و کامیون ۱۵ تن نام‌های دیگری هستند که این نوع کامیون را با آنها میشناسند.

امتیاز شما

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

5 دیدگاه در “انواع ماشین سنگین در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonسفارش تلفنی (ساعت 9 الی 24)