حمل بار به شهرستان

حمل بار به شهرستان

حمل بار به شهرستان

    درحال حاضر استان خراسان رضوی تنها استان مبدا است. به زودی سایر استان ها اضافه خواهد شد.
  • فقط شهرستان مشهد و سایر شهرستان های اطراف تحت پوشش مدیربار است.
  • در این قسمت می توانید به ابعاد بار، ارزش بار و یا هرنوع اطلاعات دیگر بپردازید

سفارش تلفنی (ساعت 9 الی 21)