جواز شهرداری بغل درب ماشین

جواز شهرداری بغل درب ماشین

پروانه اشتغال:

مجوزی برای اشتغال به حمل و نقل بار توسط شخص حقیقی واجد شرایط تحت پوشش شرکت های حمل و نقل بار درون شهری و حومه برای مدت و خدمت طبق آیین نامه و دستورالعمل و سایر مقررات مرتبط است، که توسط سازمان/ معاونت/ مدیریت بار شهرداری ابلاغ می گردد.

پروانه فعالیت:

مجوزی که توسط سازمان/ معاونت/ مدیریت بار شهرداری پس از تایید کاربری خودرو متناسب با نوع حمل و نقل بار درون شهری و حومه و بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه صادر می گردد. مجوز مذکور اجازه کار با خودرو معین جهت حمل و نقل بار مشخص می باشد.

پروانه بهره برداری:

مجوزی که پس از تاسیس شرکت حمل و نقل بار درون شهری و حومه با توجه به نوع فعالیت، در مدت و با مدیریت مشخص جهت اشخاص حقوقی و بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه توسط سازمان/ معاونت/ مدیریت بار شهرداری صادر می گردد و پس از اتمام مدت اعتبار در صورت تحقق شرایط و اقناع ضوابط ابلاغی از سوی سازمان/ معاونت/ مدیریت بار شهرداری برای مدت مشخص تمدید می شود .

نظر به اینکه فعالیت حمل و نقل عمومی درون شهری بار یا مسافر از طریق شرکت یا مؤسسه‌ای صورت می‌گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد. شرکت تعاونی اداری ، رفاهی ، عمرانی و گردشگری کارکنان شهرداری مشهد در راستای ادامه خدمت به سهامداران ، همکاران و شهروندان شهر بهشت صدور پروانه فعالیت و اشتغال  در حوزه حمل ونقل بار درون شهری را در محل شرکت انجام می دهد .

جواز شهرداری بغل درب ماشین

جواز شهرداری مشهد بغل درب ماشین

لازم به ذکر است که به استناد بند ۵ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۳۷۳۱۹/ت۵۱۵ه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تحویل سوخت به هر خودروی مشمول تابع مقدار پیمایش آن است . شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، مکلف است بر اساس مقادیر پیمایش اعلام شده به تفکیک هر وسیله نقلیه ، میزان سوخت مربوط را در مقاطع زمانی قابل تعریف ، محاسبه و در کارت سوخت خودرو ثبت نماید . مبنای محاسبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه :

۱-    تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی پشت و رو

۲-    تصویر گواهینامه معتبر رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه باربر معرفی شده

۳-    تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پشت و رو

۴-    مدارک داشتن حداقل گواهی تحصیلات پایان دوره راهنمایی

۵-    رضایت نامه از مالک خودرو ( در صورتیکه راننده مالک نباشد )

۶-     تصویر بیمه نامه معتبر و معاینه فنی معتبر

۷-    مدارک مالکیت خودرو ( برگ سبز ، سند خودرو ، کارت خودرو پشت و رو )

۸-    چهار قطعه عکس رنگی ۳*۴

۹-    کپی پشت کارت سوخت

توجه : همراه داشتن اصل مدارک الزامی می باشد . 

جواز شهرداری مشهد بغل درب ماشین

شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه :

موضوع ابلاغیه شماره ۸۸۵۹۹/۱/۳/۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ وزارت کشور (شماره ۱۴۱۰۰۵/۱/۳مورخ ۹۱/۱۱/۰۹)

در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوبه شماره ۶۸۵/۱۵۳۳۶۲ مورخ ۸۶/۱۰/۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوبه شماره ۴۲/۸۶۱ مورخ ۹۰/۰۱/۱۷ مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه ‌اجرایی ماده ۳۱ و۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون و آیین‌نامه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه شماره ۱۱۴۳۴۲/ت۴۱۱۹۱ک مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴، آیین‌نامه ‌مدیریت حمل و نقل بار ومسافر در شهر و حومه مصوبه شماره ۶۱۵۸۵/ت۴۲۲۸۲ک مورخ۸۸/۰۳/۲۰ وزیران عضو کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دستورالعمل اجرائی طرح شناسائی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه ابلاغیه شماره ۸۸۵۹۹/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۹/۰۶/۱۳ و دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه ابلاغیه شماره ۳/۷۹۶۳۱ مورخ ۹۰/۰۵/۲۵ وزارت کشور ، با هدف مدیریت و ساماندهی حمل ونقل بار درون‌شهری وحومه، جهت جابجایی کالای شهروندان و ارتقاء کیفی خدمات جابجائی بار تحت نظارت و تأمین هرچه بیشتر رفاه شهروندان، شیوه نامه اجرائی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ماده ۱:

شهرداری موظف است بر اساس قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سایر مصوبات قانونی ذیربط و مفاد این شیوه نامه نسبت به صدور، تمدید، تعویض، المثنی، تغییر، لغو یا ابطال انواع پروانه‌ها و مجوزهای ذیربط و اعمال نظارت‌های لازم در نحوه ارائه خدمات حوزه حمل و نقل بار به شرح ذیل اقدام نماید:

۱-۱: پروانه اشتغال :

پروانه اشتغال به حمل و نقل بار، مشمول کلیه رانندگان اصلی و کمکی حمل و نقل بار شهری و حومه می‌باشد.

۲-۱: پروانه فعالیت:

پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر مشمول کلیه وسائل نقلیه باربر طبق ماده ۲ دستور العمل می‌باشد.

۳-۱: پروانه بهره‌برداری:

پروانه بهره‌برداری شرکت حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه مشمول کلیه شرکت های حمل و نقل بار که در حوزه شهر و حومه فعالیت می‌کنند.

ماده ۲:

وظائف شهرداری در اجرای قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، سایر مصوبات قانونی ذیربط و این شیوه نامه در امور مرتبط با مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه، حسب ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، بر عهده سازمان و یا مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه شهرداری مربوطه می‌باشد.

ماده ۳:

شهرداری مجاز به دریافت هزینه‌های خدمات مربوط به اجرای ماده ۱ این شیوه نامه بر اساس تعرفه مصوب مراجع مربوطه طبق تبصره ۱ این ماده می‌باشد.

تبصره ۱: هزینه های دریافتی مذکور در این ماده، حداکثر تا سقف مبالغ مندرج درجدول پیوست شماره ۱ این شیوه نامه در هر شهر با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط تعیین می‌گردد.

تبصره ۲: هزینه خسارات ناشی از حمل و نقل بار اضافی و خسارت وارده بر راه، ابنیه و تأسیسات فنی و همچنین خسارات ناشی از عدم حسن اجرای تعهدات انواع پروانه‌ها و مجوزها طی ضوابطی که متعاقباً از طریق دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ابلاغ می‌گردد تعیین خواهد شد.

حسب ماده ۷ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط و جداول خسارات مذکور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده‌ای بار در این راستا، ملاک عمل و اقدام شهرداری‌ها می‌باشد.

ماده ۴:

شهرداری موظف است حسب ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به بررسی و پیشنهاد تعرفه، نرخ کرایه حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه انواع وسائط نقلیه باربر و دیگر خدمات ذیربط اقدام و پس از طی مراحل قانونی و تصویب شورای اسلامی شهر به مرحله اجرا گذارد.

ماده ۵:

حق عضویت سازمان یا مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه در اتحادیه ذیربط (اتحادیه تاکسی‌رانی‌های شهری کشور یا اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی شهری کشور) بر اساس مفاد اساسنامه اتحادیه‌های مذکور تعیین و از سوی سازمان یا مدیریت مربوطه پرداخت می‌گردد.

تبصره: با توجه به اجرای متمرکز طرح شناسایی و ساماندهی از طریق اتحادیه تاکسی‌رانی‌های شهری کشور، سازمان یا مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه موظف است جهت جبران بخشی از هزینه‌های مذکور معادل ۱۰ درصد از مبالغ دریافتی مذکور را به اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تخصیص دهد.

جواز شهرداری مشهد بغل درب ماشین

ماده ۶:

پروانه فعالیت:

اخذ پروانه فعالیت از شهرداری شهر به منظور ارائه خدمات حمل نقل انواع بار در شهر و حومه با وسائل نقلیه باربر ذیربط الزامی می‌باشد.

تبصره ۱: پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر صرفاً بنام مالک اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌گردد.

تبصره ۲: اعتبار پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر دو سال است. در صورت عدم تغییر شرایط، برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۳: دارنده پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر ملزم به اجرای علائم مشخصه وسیله نقلیه ذیربط، به شرح ذیل می‌باشد:

اجرای آرم سازمان یا مدیریت ذیربط شهرداری توام با درج شماره پروانه وسیله نقلیه و نام شرکت محل فعالیت.

تبصره ۴: متقاضی دریافت پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر، مکلف به سپردن تعهد مبنی بر.

رعایت دستورالعمل‌های صادره و عدم انجام تخلف موضوع آیین‌نامه ‌و دستورالعمل و این شیوه‌نامه حسب کاربرگ (فرم) و جدول پیوست شماره ۲ این شیوه نامه به شهرداری می‌باشد.

تبصره ۵: نظارت بر حسن عملکرد وسائط نقلیه باربر دارندگان پروانه فعالیت تحت پوشش شرکت‌ها، بر عهده شرکت مربوطه است. در صورت بروز تخلف دارنده پروانه فعالیت، شرکت مربوطه نیز مسئول خواهد بود.

ماده ۷:

شرایط لازم برای دریافت پروانه فعالیت :

جهت دریافت پروانه فعالیت خودروهای باربر انجام مراحل ذیل الزامی است:

۱-۷- معرفی وسیله نقلیه باربر متناسب با ضوابط و مقررات موضوعه با ارائه اسناد مثبته مالکیت.

معاینه فنی، بیمه شخص ثالث، مفاصا حساب عوارض سالانه،گواهی عدم خلاف و مفاصا حساب مالیاتی وسیله نقلیه باربر ذیربط.

۲-۷- ارائه شماره(کد) پیگیری ثبت نام در سایت.

۳-۷- اجرای کامل علائم مشخصه وسیله نقلیه باربر ذیربط موضوع تبصره۳ ماده ۶ این شیوه‌نامه.

۴-۷- ارائه تعهد نامه مالک وسیله نقلیه باربر ذیربط به شهرداری موضوع تبصره ۴ ماده ۶ این شیوه‌نامه.

تبصره: صدور کاربرگ (فرم) پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر باتوجه به نوع فعالیت، مطابق با پیوست ۳ این شیوه‌نامه می‌باشد.

ماده ۸:

پروانه اشتغال:

کلیه رانندگان اصلی و کمکی وسایط نقلیه باربر درون‌شهری و حومه حسب نوع وسیله نقلیه.

تبصره: مدت اعتبار پروانه اشتغال افراد دو سال است. در صورت دارا بودن شرایط، تمدید آن برای دو سال دیگر و پس از طی مراحل قانونی توسط شهرداری بلامانع است.

ماده ۹:

شرایط لازم جهت دریافت پروانه اشتغال:

۱-۹- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اتباع خارجی دارای مجوز رسمی کار در ایران. (صادره از مراجع ذیربط)

۲-۹- ارائه برگ پایان خدمت یا معافیت خدمت وظیفه عمومی. (صرفاً جهت آقایان)

۳-۹- ارائه گواهی‌نامه رانندگی معتبر راننده ذیربط و مرتبط با نوع وسیله نقلیه باربر موردنظر.

۴-۹- ارائه گواهی حداقل پایان تحصیلات ابتدائی،یا گواهی نهضت سوادآموزی برای کمتر از ۵۰سال و توانائی خواندن و نوشتن .

۵-۹- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر.

۶-۹- ارائه کارت سلامت رانندگان (شامل :سلامت روحی، جسمی عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی).

۷-۹- ارائه تعهدنامه متقاضی ذیربط به شهرداری موضوع تبصره ۴ ماده ۶ این شیوه‌نامه.

تبصره ۱ : در صورت فقدان هر یک از شرایط یاد شده، پروانه اشتغال لغو می‌گردد.

تبصره ۲ : سپردن تعهد مبنی بر رعایت دستورالعمل های صادره و عدم انجام تخلف

امتیاز شما

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

7 دیدگاه در “جواز شهرداری بغل درب ماشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سفارش تلفنی (ساعت 9 الی 21)