خرید خط تلفن انتقال ثابت

خیلی از افرادی که میخواهند به خانه جدید بروند نمی دانند که چطور باید خط تلفن ثابتشون رو انتقال بدهند و خرید خط تلفن جدید رو از کجا انجام بدهند ، اپلیکیشن و وبسایت تخصصی اسباب کشی مدیربار این مطلب را برای شما بیان میکند.

چگونه میتوانم خط ثابت را انتقال دهم :

اگر مبدا و مقصد شما در یک محدوده مخابراتی و تحت نظارت یک مرکز تلفن قرار دارد میتوانید به راحتی از منزل قدیم به منزل جدیدتان خط تلفن را منتقل کنید با این کار لازم نیست به تمامی آشناهای خود تماس بگیرید و به آنها اطلاع دهید اما اگر منزل جدید شما در محدوده ی دیگری است

چگونه خط ثابت جدید بخرم؟

توجه: اینجا دفتر باربری مشهد است و فقط جهت کارهای حمل و نقل و باربری ایجاد شده است. 

مراکز تلفن شهری ناحیه ۱

نام مرکز: المهدی
آدرس: خیابان خلج -خلج۲۷
رییس مرکز: ملازاده-۳۳۸۵۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۳۸۵۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۳۸۵۶۶۶۶-۲۰۱۱۷

نام مرکز: بهارستان
آدرس: اول شهرک ابوذر-پشت اداره پست
رییس مرکز: محمدزاده -۳۳۸۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۳۸۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۸۱۱۱۱۷

نام مرکز: باهنر
آدرس: جاده سرخس-شهرک شهید باهنر
رییس مرکز: مجلسی- ۳۳۹۶۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۳۶۹۰۴۰۴
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۳۹۶۱۱۱۷

نام مرکز: طرق
آدرس: شهرک طرق
رییس مرکز: مرندین-۳۳۹۲۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۳۹۲۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۳۹۲۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

نام مرکز: پنج تن
آدرس: میدان فجر- پشت صدمتری – انتهای خیابان پنج تن
رییس مرکز: امیر فخریان – ۳۲۱۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۲۱۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۲۱۱۱۱۷-۲۰۱۱۷

نام مرکز: فدائیان اسلام
آدرس: انتهای نخریسی جنب بانک ملی ابتدای کوچه هدایت
رییس مرکز: لقمانی-۳۳۴۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۳۴۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۳۴۱۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

نام مرکز: طلاب
آدرس: خواجه ربیع – گاز شرقی مقابل سازمان آب
رییس مرکز: خیر آبادی-۳۲۷۰۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۳۶۹۰۳۰۳
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۲۷۰۱۱۱۲

نام مرکز: توحید
آدرس: جاده سرخس شهرک شهید رجائی-بلوار حر-جنب اتش نشانی
رییس مرکز: نقد بیشی- ۳۳۷۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۳۷۲۹۹۹۹
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۳۷۲۹۱۱۱۷

نام مرکز: امت
آدرس: انتهای خیابان شهید مفتح
رییس مرکز: افضل زاده -۳۲۵۹۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۳۶۹۰۵۰۵
رفع خرابی: ۳۲۵۹۶۶۶۶-۲۰۱۱۷

نام مرکز: آزادی
رییس مرکز: افتخاری -۳۲۲۳۱۱۱۱-۳۲۲۱۳۰۳۰
امور مشترکین: ۳۲۲۵۹۹۹۹
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۲۲۱۱۱۱۲

خرید خط تلفن انتقال ثابت

مراکز تلفن شهری ناحیه ۲

نام مرکز: امام خمینی
آدرس: آیت الله عبادی ۸۷-نبش چهارراه اول
رییس مرکز: کرامت ۳۷۳۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۷۳۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۷۳۱۱۱۱۷

نام مرکز: خواجه ربیع
آدرس: مقابل آرامگاه خواجه ربیع
رییس مرکز: درویشی-۳۷۴۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۷۱۲۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۷۴۱۱۱۱۷-۲۰۱۱۷

نام مرکز: شهید مطهری
آدرس: خیابان حر عاملی
رییس مرکز: صدیقی-۳۷۲۴۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۷۲۷۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۷۲۷۱۱۱۷-۲۰۱۱۷

نام مرکز: قدس
آدرس: خیابان بهار-خیابان هویزه
رییس مرکز: افروشه- ۳۸۵۴۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۸۵۵۲۲۹۹
رفع خرابی: ۳۸۵۹۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

نام مرکز: صابری وحید
آدرس: بلوار فردوسی-جنب سالن بهشتی
رییس مرکز: شریفیان-۳۷۶۸۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۷۶۶۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۷۶۱۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

نام مرکز: پیروزی
آدرس: رضا شهر-بلوار پیروزی-بعد ازچهارراه خاقانی
رییس مرکز: سادات حسینی- ۳۸۷۸۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۸۵۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۸۷۸۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

نام مرکز: انقلاب
آدرس: خیابان احمد آباد-مقابل هتل هما
رییس مرکز: یعقوبی- ۳۸۴۲۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۸۴۰۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۸۴۲۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

خرید خط تلفن | انتقال خط تلفن ثابت

خرید خط تلفن | انتقال خط تلفن ثابت

مراکز تلفن شهری ناحیه ۳

نام مرکز: شهرک صنعتی توس
آدرس: شهرک صنعتی توس
رییس مرکز: طوسی ۳۵۴۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۵۴۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۵۴۱۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

نام مرکز: نبوت
آدرس: قاسم آباد -چهارراه مخابرات
رییس مرکز: بیرام زاده ۳۶۶۱۱۱۱۱
امور مشترکین: -۳۶۶۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۶۶۱۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

نام مرکز: ثامن الائمه
آدرس: بلوار شهید فلاحی- نبش فلاحی ۲
رییس مرکز: رحمان پناه ۳۵۲۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۵۲۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۵۲۱۱۱۱۲-۲۰۱۷

نام مرکز: خاتم الانبیاء
آدرس: جاده قوچان -مقابل پلیس راه امام هادی
رییس مرکز: نعیمی ۳۶۵۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۶۶۵۹۹۹۹
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۶۶۵۱۱۱۲

نام مرکز: کوثر
آدرس: بلوار وکیل آباد -انتهای هاشمیه ۲۸
رییس مرکز: فیروز کوهی ۳۸۸۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۸۸۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۸۸۲۱۱۱۲-۲۰۱۱۷
نام مرکز: پانزده خرداد
آدرس: بلوار وکیل آباد-بعد از اقبال لاهوری -نبش وکیل آباد ۶۲
رییس مرکز: للهی ۳۵۰۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۵۰۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۵۰۱۶۶۶۶-۲۰۱۱۷

نام مرکز: شهید فرشچی
آدرس: بلوار امامت-امامت۴۸-نرسیده به چهارراه اول
رییس مرکز: دلربایی ۳۶۰۹۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۶۰۴۹۹۹۹
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۶۰۵۱۱۱۲

نام مرکز: رسالت
آدرس: قاسم آباد -انتهای حجاب-میدان حجاب-سمت چپ
رییس مرکز: گلشاهی-۳۶۲۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۶۲۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۳۶۲۱۱۱۱۲-۲۰۱۱۷

نام مرکز: آزادگان
آدرس: بلوار سرافرازان-
رییس مرکز: نیکودل ۳۸۲۱۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۸۲۱۹۹۹۹
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۸۲۱۱۱۱۷

نام مرکز: استقلال
آدرس: بلوار وکیل آباد – وکیل آباد ۳۰
رییس مرکز: قصاب۳۸۶۷۱۱۱۱
امور مشترکین: ۳۸۸۳۵۵۵۵
رفع خرابی: ۲۰۱۱۷-۳۸۶۶۱۱۱۲
منبع: پورتال مخابرات منطقه خراسان رضوی

مراحل ثبت سفارش در مدیربار

امتیاز شما

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

2 دیدگاه در “خرید خط تلفن انتقال ثابت

  • سلام کارشما بابریست ،قبول ،اما درمورد خرید و فروش خط تلفن راهنمایی که نوشتید فقط درمورد خرید خط توضیح دادین من درمورد فروش تلفن راهنمایی میخواستم اما ندیدم اگر میتوانید لطفاً راهنمایی کنید میخام اگر بشه خط تلفن رو به خودمخابرات برگردونم

    • سلام وقت بخیر میتونید به دفاتر پیشخوان مخابراتی مراجعه کنید آنجا شما را بیشتر راهنمایی میکنند و یا حتی به شماره های مرکز مخابراتی که در بالا قراردادیم براساس منطقه شما تماس بگیرید تا دراینمورد راهنماییتون کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سفارش تلفنی (ساعت 9 الی 21)